×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

رأی شماره‌های 485 الی 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی


اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌


رأی شماره 390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20 7 1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی شماره162 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی‌باشند


رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی


رأی شماره‌های 401 الی 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3 34 مورخ 6 5 1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 23 بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 65062 87 مورخ 4 9 1387 و 69769 87 مورخ 11 9 1387 رئیس سازمان ثبت


رأی شماره32 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091 2 مورخ 28 2 1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 994 ـ 995 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری


رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ماه 1365


رأی شماره440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 38427 686 مورخ 7 10 1383 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن


رأی شماره 661 ـ 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8 7 1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317


رأی شماره 181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273 34 1 مورخ2 5 1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 319، 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4195 34 1 مورخ 26 2 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 196 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره24561 34 1 ‏مورخ 10 10 1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


آئین‌نامه اصلاحی برخی از مواد آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12 8 1381


رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2561 31 مورخ 23 4 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک