×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی


قانون مجازات اسلامی بخش اول


آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی


قانون اصلاح قانون دریایی ایران


رأی شماره71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2726 700 3142ـ 15 7 1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها


آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388ـ


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش دوم


قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع اجرای شیوه نیمسالی واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه‌دور


آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (قسمت دوم)


قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت


قانون مالیات بر ارزش افزوده


اصلاح مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح


آئین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه


مصوبه هفتصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ26 4 1386 موضوع آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی


آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382


قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو