×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار


اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی


تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی


اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی