×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده 11 قانون استخدام کشوری


رأی شماره 407 الی 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت فوق‌العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به صورت توأمان بلامانع است


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع تبریز


رأی شماره 318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده 85 آئین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب 1385


قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی


رأی شماره 254 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه، مصرح در فهرست مندرج در مصوبه شماره 51594 ت34826هـ مورخ 6 4 1386مجازاست


آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری


مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»


رأی شماره617 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور گواهی مربوط به تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی جنگی و نوع خدمت و تأیید مدارک


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


رأی شماره381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ماده13 قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری ماده واحده قانون مقررات استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح به کارکنانی که به هر علت از تاریخ 11 2 1370(زمان تصویب قانون) از سازمان


اساسنامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس


ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور


رأی شماره‌های 349، 363، 364، 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانة ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به کسانی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می‌نمایند


رأی شماره351 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889 1 مورخ 30 4 1387 وزیر تعاون


رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران


رأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت