×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف 3 تصویب‌نامه شماره هیأت وزیران


رأی شماره‌های 515 ـ 516 هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره 47579 ت37409هـ ـ 30 3 1386 هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 5 5 درصد


رأی شماره59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 11 1380


رأی شماره136 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی


قانون مدیریت خدمات کشوری(2)


قانون مدیریت خدمات کشوری (1)


تصویب‌نامه درخصوص عرضه 5% از سهام شرکتهای بیمه و بانکها در بورس


تعیین جداول آیین‌نامه‌های اجرایی بند « ج» ماده (104) و ماده (134) تنفیذی ‏قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ‏‏(4 450 000 000 000) ریال به صورت وجوه اداره شده در اختیار وزارت راه و ‏ترابری


اصلاح بند (9) تصویب‌نامه موضوع ترکیب اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان


اصلاح ماده(1) آیین‌نامه اجرایی ماده(81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


اصلاح ماده(7) آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران


اصلاح تصویب‌نامه موضوع نرخ کارمزد در وام حساب ذخیره ارزی برای استانها و مناطقی که شاخص‌های ‏توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است


اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)


اصلاح ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که بموجب مصوبه 18796 ت25638 هـ مورخ 25 4 1381 هیأت وزیران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل گردیده‌اند بدون رضایت آنان