×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

در مورد محکومیتهای مالی محکوم علیه تغییر شغل قاضی صادر کننده رای در پرونده کیفری را منافی صلاحیت قاضی جانشین وی ندانسته مناط صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است نه قاضی مسئول


صوری بودن معامله و غیرواقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین احراز می شود


چون رای دادگاه حبس کمتر از ده سال یا اینکه مورد خواسته کمتر از بیست میلیون ریال است لذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است


خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 10 ضوابط عمومی تاسیس و فعالیتهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی دایر برتعلیق فعالیت شرکت به علت ارتکاب قاچاق


کلیه اشخاص مکلفند براساس دستور العمل وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر نمایند


با اثبات اینکه چک سفید امضاء بوده است موجب مسئولیت دارنده چک و انتقال گیرندگان است


قاچاق کالا - شروع به قاچاق - مجازات شروع به جرم قاچاق


عدم قابلیت ضبط وجوه تهیه شده نزد خریدارقبل ازپرداخت به فروشنده


تعیین ارش برای موارد مطروحه در پرونده


تعیین ارش برای موارد مطروحه در پرونده


مصداق بند ب ماده 188 ق 0د (ماده 482ق 0م ا)


تزریق آمپول فشار به زانو منتهی به قتل شده است


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


شرکت در قتل


مشارکت در قتل عمدی


شرکت در قتل عمدی - شرکت در جرم


آمریت درقتل عمدی


توبه قبل از اقامه شهادت مسقط حد است


اضافه بر ماده 11 قانون م ا به فرع پنجم ص 477 جلد 2 تحریرالوسیله که تعزیر مرتکب هر گناه کبیره حدی را کما یا کیفا موکول به نظر قاضی نموده است


ستون فقرات در صورتی که معالجه نشود، بی اختیاری ادار،بی اختیاری مدفوع ، از بین رفتن قدرت تناسلی ، و فلج اندام های تحتانی هر یک دیه کامل دارد