×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌حیدریه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره735 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391


رأی شماره 734 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین


رأی شماره 628 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند


رأی شماره 645 9 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 6 1388


مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران


مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران


مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل


مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان


مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد


مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی


سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی


رأی شماره 532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد


تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری


علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است


تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامتو هماهنگی دستگاههای اجرایی