×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

رأی شماره 449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار


دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211 ت34191هـ مورخ 21 11 1386


رأی شماره 1192 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان


رأی شماره 1060 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء گروه مستخدمین دولت


اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر


رأی شماره330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت


آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات


رأی شماره 151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی طرح دعوای برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار


رأی شماره 280 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت


اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی


قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375


رأی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمین پیمانی که قرارداد آنان فسخ گردیده است


رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی برخورداری از حقوق و فوق‌العاده مقرر در ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور


رأی شماره219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره 2727 د مورخ 20 5 1371 واحد امور اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن


رأی شماره197 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتیکه فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمین واجد شرایط برابرمقررات تعلق گیرد فوق‌العادة موصوف می‌بایست در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود


رأی شماره 141 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغلی که استانداردشده و شاغلین مربوط بیش از حد استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند فوق‌العاده کارانه دریافت می‌نمایند لیکن تعیین استاندارد مشاغل خاص به عهده سازمان امور اداری استخدامی می‌باشد


رأی شماره134 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حکم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر باشند


رأی شماره116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است


رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی مختص فارغ‌التحصیلان دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سالهای 1340 تا 1346 بوده است