×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین و سوریه برای مدت یک سال


تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغل


رأی شماره‌های 112ـ 139 وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1392


اصلاح ماده (2) تصویب‌نامه شماره 247285 ت47050هـ


تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل


تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان بابل


اصلاح ماده (10) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی


قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون


اصلاح تصویب‌نامه شماره 200634 ت48619هـ مورخ 12 10 1391


رأی شماره 940 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل


رأی شماره937 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند4 تصویب‌نامه شماره ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت


رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف 3 تصویب‌نامه شماره هیأت وزیران


آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392


رأی شماره915 هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


تصویب‌نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور


تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392


تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری