×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


اساسنامه « مؤسسه قرب خاتم» قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)


رأی شماره 556 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههای آزاد که به حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاههای مربوط وارد می‌شوند خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است


آئین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران انجمن زرتشتیان تهران


رأی شماره 321 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ 13 3 1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


دستورالعمل اجرایی کمیسیون‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور


رأی شماره 246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10 2 1382 سازمان امور مالیاتی کشور


تصویبنامه راجع به تشکیل شورای هم آهنگی انرژی


اعتراض به اجرای تصمیم کمیسیون ماده 56 در هیات مقرر درماده واحده مصوب سال 1362 قابل بررسی و رسیدگی است


پس از اجرای حکم بر رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت متهم مرتکب جرم جدیدی شده که هنوز در مورد آن حکمی صادر نشده است استناد به مرور زمان اجرای حکم اجرا شده قبلی برای عدم تعقیب مرتکب ، فاقد وجاهت قانونی است


دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه مسموع است


پرداخت مامور بانک اضافه بر میزان نه سرقت است نه خیانت در امانت بلکه موضوع حقوقی بوده و بانک باید برای استرداد آن باید به محکمه حقوق مراجعه نماید


مرورزمان در مجازاتهای بازدارنده از موجبات موقوفی تعقیب است - انتقال مال غیر


محکوم به رد عین پورسانت یا معادل ریالی آن شده اند در حالی که کارمند دولت نبوده و از ناحیه دولت نیز هیچگونه ماموریتی با واسطه یا بی واسطه در خریداز شرکت خارجی نداشته اند


کسی که چک برگشت شده از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد