×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


آئین دادرسی کار


رأی شماره 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت


قانون دیوان عدالت اداری ‏


آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی


اختیار استرداد دعوی از ناحیه موکلین به وکیل تفویض نشده است تا وکیل بتواند با تقدیم لایحه مبادرت به استرداد دعوی نماید


تعیین اجرت المثل برای زمان آینده که هنوز استحقاق موجر به دریافت آن ثابت و محقق نبوده و از توجیه قانونی برخوردار نمی باشد


اقدام دادگاه درصدور قرار ابطال دادخواست بدون تعیین مورد توضیح و درج آن در اخطاریه خواهان و نیز تعیین وقت رسیدگی برای اخذ این توضیح قانونی نیست


صدور حکم به ورشکستگی به علت عجز از پرداخت بدهی


توام شدن یا نشدن پرونده ها - دعاوی قبلی و احکام صادره استنادی مورد توجه قرار نگرفته - احراز ابلاغ اوراق اخطاریه بنظر قاضی دادگاه است


جلسه رسیدگی مورخ به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده ردیف دوم جلسه قانونی دادرسی نبوده است


برای هر یک از طرفین که از معامله به هر علت نکول کند وجه التزام تعیین شده است هرچند مهلتی برای نکول تعیین نشده ولی تسلیم دادخواست از ناحیه فروشنده دلیل انصراف او تلقی می شود


با قائل شدن شرط خیار فسخ ، چون شرط مزبور دارای قید مدت نیست لذا خود شرط باطل و مبطل عقد نیز میباشد


شخصیت خواهان دلالت دارد براینکه اکراه و اجباری در بین نبوده است


تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده و رسیدگی به چنین اختلافات باید در کمیسیون مربوط بعمل آید


اقدام بعدی خوانده در واگذاری منافع تمامی 6 دانگ به دو نفر دیگر، نسبت به سهم شریکش انتقال مال غیر محسوب است


ضمان فروشنده نسبت به ثمن ماخوذی در صورت احراز بطلان معامله انجام شده در هر حال ثابت بوده و جهل و علم خریدار به بطلان اسناد و یا مجعول بودن آنها تفاوتی در ضمان فروشنده به وجود نمی آورد


رای بر محکومیت اداره خوانده به خلع ید از عرصه و اعیان و نیز پرداخت مبلغ 000 ریال بابت اجور زمان تصرف صادر و اعلام می دارد


با توجه به اینکه در مرحله بدوی مقدمات انتقال رافراهم نموده اند و حتی جهت انتقال رسمی موافقت مقامات ذیصلاح را کسب نموده اند اعتراضات به رای صادره وارد است


خوانده دلیلی به پرداخت حق سریدرای و استرداد وجه ادعائی و برائت ذمه خوش ارائه نکرده است