×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

قبل ازابلاغ حکم به محکوم علیه ، دستوراجرای آن که موجب سلب حق تجدیدنظرخواهی میگردد،تخلف است


قانون استخدام کشوری


رانندگی بدون پروانه و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی - در مورد شکستگی استخوانها که بدون رعایت عیب بهبودی پیدا می کند و نقض عضو ایجاد نمی شود تعیین مبلغی تحت عنوان ارش فاقد وجاهت قانونی است


کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیر


بگواهی انجمن خدمات ایرانیان خارج از کشور فعالیت مشارالیه در انجمن مذکور جنبه فرهنگی داشته- اتهام توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق افشاء اسرار نظامی واخذ پناهندگی سیاسی از کشور آلمان وهمکاری با گروهک سلطنت طلب درکشور آلمان


تلفنهای تحویلی استوک بوده وبه جای تلفن نو به مخابرات تحویل شده است


متهم خود را دارای قدرتی در جهت اخذ ویزای کانادا معرفی و از شکات مبالغی وجه معادل یکهزار مارک آلمان اخذ نموده است


اتهام فک پمپ شهرداری به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است


توهین و ناسزاگوئی و فحاشی و


اقدام علیه امنیت ملی ( محاربه ) از طریق طراحی و اقدام به هواپیما ربائی


چنانچه اموال وی ولو با حکم دادگاه نیز به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره گردیده و نهاد ذینفع اقدام به فروش نموده وجوه حاصل از فروش اموال به وی پرداخت گردد


اشخاص در مقام تظلم خواهی ناگزیر از اعلام شکایت و مراجعه به محاکم می باشد و صرف صدور حکم برائت نمی تواند دلیلی بر سؤ نیت شکات در طرح شکایت باشد


در اظهارات دو تن از مطلعین وصف شهادت وجود ندارد چرا که آنان اساس اظهارات خود را استماع از شاکی و صحبتهای تلفنی شاکی و متهم قرار داده اند


جعل و استفاده از سند مجعول - کارشناسان سفید امضاء بودن برگه را تائید کرده اند


تجدید نظرخواهی از آراء محاکم حقوقی 2 در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد - دادگاه تجدید نظر استان مرجع بازنگری در آراء صادره از محاکم عمومی و لاغیر


با توجه به مسافت بسیار طولانی بین محل عزیمت آنان تا مقصد که صدها کیلومتر می باشد و امکان همه گونه استمدادی وجود داشته است


نگهداری مشروبات الکلی جرم نیست - در جرم اختلاس دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات حبس را از حداقل مقرر در قانون کمتر نماید یا انفصال دائم را به موقت تبدیل کند - اعمال ماده 139 قانون تعزیرات


خرید و فروش اشیاء عتیقه - شروع به قاچاق اشیاء عتیقه - استعمال مواد مخدر - پرداخت رشوه به مامورین - شرب خمر - ارتکاب فعل حرام ( زنا ) - نگهداری کتب و صور مستهجن و آلات قمار


متهم چکهای مدت دار را با کسر مبلغی خریداری می نموده است و عمل متهم ربا محسوب نمیگردد


از شیوه رفتار محکوم علیه و الفاظ و عبارت استعمال شده در اینمورد توهین به شخص معین استنباط نمی گردد