×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


21 1 1387 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386


رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده8 تفاهم‌نامه شماره 197539 89 ـ 3 11


برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور


قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند


اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور


رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش دوم


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش یک


رأی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار


آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات


رأی شماره 781 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه


تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


اصلاح مواد 17 و 19 آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 4 1391


دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی