×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


تصویب‌نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی


آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر


تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایمان‌شهر


اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی


قانون تفسیر جزء (1ـ5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور


آئین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ


سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی


آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور


قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور


تصویب‌نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی