×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

رأی شماره 29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه‌های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برند


رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده 11 قانون استخدام کشوری


تصویب‌نامه در خصوص احتساب سود تسهیلات بانکی اعطایی به صنعت میگوی پرورشی به عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل


آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان


رأی شماره 254 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه، مصرح در فهرست مندرج در مصوبه شماره 51594 ت34826هـ مورخ 6 4 1386مجازاست


رأی شماره 394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی نمی‌باشد


رأی شماره762 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قان


رأی شماره910 ـ 911 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک نمی‌باشد


رأی شماره94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق‌العاده ستادی معادل 2 ماه مجموع حقوق و مزایا در سال 1384 در حد اعتبارات تخصصی‌یافته قابل‌پرداخت است


رأی شماره 670 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مندرج در بند9 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار الزام‌آور نمی‌باشد


رأی شماره 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ 8 3 1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت


آیین‌نامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران


رأی شماره454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به کسانی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می‌نمایند


رأی شماره 377 الی 388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095 ت39916 هـ‍ مورخ 7 3 1387 هیأت وزیران


مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ1 2 1388موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی‌ به شیوه مدیریت هیات امنایی


آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور


رأی شماره344 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14 11 1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر


رأی شماره249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 660 ت39453 مورخ 10 1 1387 هیأت وزیران


رأی شماره‌های 239 ـ 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام افراد با مدرک تحصیلی دیپلم که در آزمون استخدامی مورخ 21 12 1383 قوه قضاییه شرکت و موفق به کسب نمره قبولی و امتیازات لازم شده‌اند


رأی شماره848 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بند6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل