×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

رأی شماره 389، 390، 391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355


رأی شماره 841 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری


رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده 53 آیین‌ دادرسی ‏دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23 11 1380


آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی


آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور(بخش دوم)


قانون مالیات بر درآمد


آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322


اصلاح ماده 22 آئین نامه کانون وکلا و نسخ ماده 23 و 24


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت


ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری


عدم قید عنوان کارآموز وکالت در وکالتنامه


عمل مغایر شان وکالت


چون حکم معترض عنه مدلل نشده ومعلوم نیست وکیل مرقوم چه رفتار وعمل خلاف شئون وکالت انجام داده


تکلیف داشت مادام که خدمت اداری او ادامه داشته ، پروانه خود را ظرف مدتی معین تسلیم کانون نماید


ارائه وکالتنامه فاقد امضای موکلش که بعدا نیز مورد تایید قرار گرفته ، صرفا ناشی از نسیان و فراموشی بوده که از نظر مسئول دادگاه مربوطه هم بدور مانده


عمل وکیل در مراجعه شاکیه به او برای امر وکالت ( تنظیم قرارداد و تقدیم دادخواست تصحیح شناسنامه بنام شخص موکله بدون انجام وکالت ) با مقررات و ضوابط قانون وکالت تطبیق نداشته است


پس از صدور ادعانامه ، باید با پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ شود تا ظرف یکماه هرگونه جوابی دارد بدهد


شغل سردفتری با وکالت مغایرت دارد


وکیل دعاوی در قبول وکالت جهت استیفای حقوق موروثی موکلین ، از لحاظ وصول حق الوکاله دچار مشکلاتی بوده