×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش دوم


آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو


آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی


قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان


رأی شماره 422 الی 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد


آیین‌نامه ایمنی در بنادر


قانون نظارت بر رفتار قضات


مصوبه « سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»


قانون نظارت بر رفتار قضات


مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش دوم


مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران