×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»


آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره


اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان


اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده شاهد (والدین و همسر)


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش


راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور


رأی شماره‌های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133 ت29745هـ ـ 22 8 1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و


بخشنامه شماره 100 17283 9000 ـ 14 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1391


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1391


رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل


مصوبه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»


قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری


عضویت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده


بخشنامه شماره 100 56112 9000ـ 8 12 1390


اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی‌باشد