×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


قانون اصلاح قانون دریایی ایران


مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»


آیین‌نامه اجرایی بند (80) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز


آیین‌نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور