×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

قانون دیوان عدالت اداری ‏


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از ‏مقررات مربوط به مرور زمان


طرح جامع رفع اطاله دادرسی


رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3 10 1380 وزیرکار و امور اجتماعی


رأی وحدت رویه شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط دادستان


دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضایی


تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است


چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود


رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی چک


رأی وحدت رویه شماره 689 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوانعالی کشور


رأی وحدت رویه شماره 690-3 5 85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 30، 35، 36 و 43 و تبصره 3


آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری


قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن


رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام


رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به درخواست ابطال برگ جریمه بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجه شماره هـ 82 65


رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5 2 1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه


رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13 10 1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه


آئین نامه سجل قضایی


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6 10 1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی