×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


21 1 1387 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386


رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده8 تفاهم‌نامه شماره 197539 89 ـ 3 11


برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور


قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور


رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش دوم


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش یک


تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


اصلاح مواد 17 و 19 آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 4 1391


دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


قانون اصلاح قانون معادن