×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن


رأی شماره‌های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133 ت29745هـ ـ 22 8 1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و


نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 85 و 138 و 113


قانون اصلاح قانون معادن


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی


قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات


رأی شماره 389، 390، 391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب1373


قانون اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) (بخش دوم)


رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور


دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی


رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مواد 6 ، 12 و 13 آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای موضوع تصویب‌نامه شماره 33752 ت520040 مورخ 6 9 1378 هیأت وزیران


ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی


قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری


آئین نامه داخلی شورای نگهبان


آئین نامه اجرائی مواد ( 2 ) و ( 17 ) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای


ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی


آئین نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور


کنوانسیون راجع به معامله با اسیران جنگی مورخه 12 اوت 1949