×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر


قانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن 1973 الحاقی به قرارداد مورخ 20 ژانویه 1972 ژنو


تصویبنامه در مورد فوق العاده مامورین اعم از ثابت و موقت در خارج از کشور


اساسنامه صندوق بین المللی پول انجمن مالی و پولی بین المللی


قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت


قانون مربوط به اجازه اختصاص ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به بودجه سال جاری کشور


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه مصرف 45 میلیون ریال جهت برنامه فوری کارخانجات کنسرو و خشکبار


قانون بودجه سال 1384


تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری تجاری میان‎مدت و بلندمدت جهت ساماندهی دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران


قانون تصویب مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه


اصلاح تبصره 4 ماده چهل آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر باجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی


عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی راجع به تحصیل اعتبار مبلغ پانزده میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا جهت خرید کالاهای تولیدی از آمریکا


تصویبنامه در مورد اجازه و اختیار آقای جمشید اشرفی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به امضای موافقتنامه تحصیل پانصد میلیون دلار وام از بازار ارزهای اروپائی


حق عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی رسمی کشور


مصوبه شورای اقتصاد در مورد واردات و توزیع شیرخشک یارانه ای در سال 1383 - طرح های اتیل بنزن و استایرین منومر - تعرفه های آب آشامیدنی شهر زاهدان - طرح نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه - انرژی های نو


قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم آمریکایی جهت خدمت در ادارات مالیه و یک نفر جهت ریاست امور فلاحتی


قانون اجازه پرداخت دو هزار و پانصد دلار اضافه حقوق درباره کلنل ماک کرماک


قانون مالیات راه و الغا عوارض و مالیاتهای بلدی


قانون استخدام مستر گلامان آمریکایی جهت اداره کرده بانک ایران