×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار


آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار


آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


آئین دادرسی کار


قانون مجازات اسلامی بخش اول


قانون حمایت خانواده


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش3)


آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها


قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر


رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی


قانون امور گمرکی (بخش 2)


آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن