×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین دادرسی کیفری بخش 2


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول


قانون مجازات اسلامی بخش دوم


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان


آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


رأی وحدت رویه شماره 690-3 5 85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام


رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5 2 1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه


اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک


اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


بخشنامه در مورد لزوم انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و منع تحقیقات از طریق نیروی انتظامی


اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال مواد افیونی


لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت