×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی


قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال1393


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها


تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر


رأی شماره‌های 696 ـ 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی


رأی وحدت رویه شماره 731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط


و بند 1 مصوبه مورخ 22 9 1389 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


بخشنامه شماره 100 36079 9000 به رؤسای کل دادگستری استانها


مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها


رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی


آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی