×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دستجرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سربیشه


تصویب‌نامه در خصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی کرج (خط 4 حصار)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر وزوان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرند غرب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شبانکاره


رأی شماره 57 شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف


آیین‌نامه ایمنی در معادن


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 9 3 هکتار اراضی به محدوده شهر اردبیل


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر صفاشهر


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی


رأی شماره 183 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 93ـ 27 3 1380


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش دوم)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهاباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان


رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825 61 ـ 6 7 1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران