×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1386 ـ 1387


تصویب‌نامه درخصوص مجوز وزارت بازرگانی نسبت به فروش تدریجی باقیمانده سهام فولادمبارکه از طریق کارگزار معرفی‌شده از سوی سازمان بورس


تصویب‌نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان


تصویب‌نامه در مورد تنفیذ مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده9 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی


آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور


اصلاح بند (3) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت


تصویب‌نامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی


رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 ت31657 هـ مورخ 10 5 1384 هیأت وزیران


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان و سرباز


تصویب‌نامه درخصوص تعیین چهارده منطقه نمونه گردشگری در استان ایلام


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خوزستان شهرستان هویزه


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان مرکزی


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان گلستان


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سمنان


تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان تهران


اصلاح تصویب‌نامه شماره 58538 ت26118هـ مورخ 22 12 1380


تصویب‌نامه درخصوص تعیین فهرست آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه‌ای داخلی درسال 1386


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن