×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) (بخش دوم)


آئین‌نامه ایمنی کار در صنایع چاپ


قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع اجرای شیوه نیمسالی واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه‌دور


رأی شماره243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش مناطق محروم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه شهرکرد


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (قسمت دوم)


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3) ، (4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (قسمت دوم)


قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست(UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی (قسمت دوم)


قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست(UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی


رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 75 آئین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری


آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی(مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش


قانون مدیریت خدمات کشوری(2)


قانون مدیریت خدمات کشوری (1)


قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏(قسمت اول)


اصلاحیه آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ‏


اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری