×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث قطار حومه‌ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرحهای «بهسازی محور اراک ـ فرمهین خنجین ـ قهاوند ـ همدان» «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه»


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»


تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌اای استانداری


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری»


تصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح «بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک»


تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در فدراسیون بین‌المللی راه


تصویب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد)


رأی شماره 496 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان‏ از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی


تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی


رأی شماره 1150 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت هزینة مسکن به مستخدمین رسمی یا ثابت به شروط غیربومی بودن و عدم سکونت در خانه‌های سازمانی با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و هزینة سفر نیز به کارکنان غیربومی واجد شرایط قابل پرداخت می


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تعیین دستگاه اجرایی


منع پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ( دستگاه اجرایی ) یا دستگاه نظارت توسط پیمانکار در اسناد ومدارک پیمانها


تغییر دستگاه اجرایی طرح شاه لوله دوم گازبیشتر بخوانید