×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

قانون بودجه سال 1391 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی


آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور


اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور


آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی


رأی شماره 202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستان


قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه


رأی شماره227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)


آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی


آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران