×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک


قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی


قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391


قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری


بخشنامه شماره 100 56112 9000ـ 8 12 1390


اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب 2 آبان 1386 در ماده 12 اساسنامه


بخشنامه شماره 100 38366 9000ـ 25 8 1390


بخشنامه شماره 100 29264 9000 ـ 12 7 1390


بخشنامه شماره 100 27609 9000 قوه قضائیه


بخشنامه شماره 100 53118 9000ـ 19 11 1390 به رؤسای کل دادگستری استانها


بخشنامه شماره 100 48167 9000 به رؤسای کل دادگستری استانها


آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور»


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائیه (1394ـ1390)


اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27 3 1388


قانون نظارت بر رفتار قضات