×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

آئین نامه مالی و محاسباتی سازمان نقشه برداری


آئین نامه محاکمه و مجازات اداری و انظباطی مامورین اداره پلیس راه آهن


تصویبنامه در مورد تطبیق وضعیت بانک سپه با قانون بانکداری


فرمان همایونی راجع به اعطاء واگذاری املاک پهلوی


اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی


نظامنامه قانون مامورین صلح


پرداخت بقیه مخارج محاکمه


تقسیم وجوه حاصله از اجراء احکام


تکمیل نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی


طریقه ابلاغ اظهار نامه های رسمی


در هر موردیکه مخارج محاکمه در موقع تقدیم عرضحال تماماً پرداخته نمیشود


تصویبنامه در مورد نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول


تصویبنامه قانونی در مورد اصلاح قانون شهرداری


اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال مواد افیونی


آئین نامه ورود ، فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتی و حیوانی و خانگی


قانون بودجه سال 1384


قانون استفساریه قانون نحوه تاثیرسوابق منتقله برسازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه1354


تشکیل گارد بمنظور حفاظت تاسیسات و صنایع اتمی و اموال و اسناد سازمان انرژی اتمی ایران


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن کرمانشاه


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن همدان