×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب 2001 میلادی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه اصلاحی « اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»


آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری


ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی


اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)


آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری


رأی شماره 752 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی بعهده وزیر آموزش و پرورش می‌باشد، لذا تعیین 30 ساعت اشتغال در هفته برای مشاوران مدارس مغایر قوانین نمی‌باشد


اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بهای خدماتی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص حقوقی


تصویب‌نامه در خصوص بهای خدماتی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص حقوقی


آئین‎نامه خرید خدمات مشاوره


آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)


رأی شماره‌های 349، 363، 364، 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانة ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانونی ندارد


قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 11 1380


دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور