×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل)‌ضمیمه آن بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری مونته نگرو


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) ‌ضمیمه آن بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری صربستان


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها


قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب 2000 میلادی


رأی شماره754 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی که در مشاغلی با گروه پایین‌تر منصوب می‌شوند مادامی که در مشاغل


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن


مصوبه هفتصد و نودوسومین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش موضوع اجرای آزمایشی آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی(ارزشیابی توصیفی)


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس


قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین


رأی شماره 556 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههای آزاد که به حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاههای مربوط وارد می‌شوند خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است


رأی شماره 350هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4 8 1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه 1377


رأی شماره235 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه 118 مورخ 19 10 1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر


رأی شماره234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه‎های شماره 19108 مورخ 12 5 1377 شماره 38004 مورخ 6 11 1376 و شماره 20895 5 مورخ 31 5 1384اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر


دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت 1388


آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص)