×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد


مصوبه « انتخاب اعضای جدید هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»


رأی شماره391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت مزایای شغل مربی آموزشیاری در ایامی که در شغل مذکور اشتغال نداشته‌اند


رأی شماره216 ـ 217 ـ 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازن


مقررات بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو گردیده و بازنشستگی فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر است


اعضاء هیات منصفه از طبقه کارگران و اصناف و پیشه وران


قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه جویی بودجه 1306 مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی


قانون ترتیب پرداخت حقوق دوازده نفر کارشناسان آلمانی فروشگاه فردوسی


قانون اجازه پرداخت مبلغ ده هزار تومان از صرفه جویی بودجه 1308 و 1309 مجلس شورای ملی برای تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی


تصمیم جلسه پانزدهم حوت 1303 راجع به دعوت دولت به تعمیر مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی


قانون اجازه پرداخت نقدی حق لیسانس به جای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور


تصویبنامه در مورد برگزاری گردهمایی بین المللی دین و دموکراسی و دومین گردهمایی بین المللی زعفران


قانون اجازه تخصیص عوائد اضافی تمبر فردوسی برای ساختن مقبره فردوسی


خواسته ابطال اقدامات و عملیات شرکت در افزایش سرمایه


آئین نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی - تاریخی توس


شهرداریها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه های ساختمانی و مغازه و غیره بشرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند


استانداری محترم همدان تفکیک باغات ممنوع و غیر قانونی اعلام نموده است


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 11 دیوان


اعتراض به اضافه دریافت بهره و زیان ناشی از صدور اجرائیه و فروش خانه مسکونی


کاربری کل محوطه داخل جاده های احداثی را کاربری میدان (اصطلاح جدید فضای سبز در اختیار مالک) اعلام نموده است