×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

رأی شماره235 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه 118 مورخ 19 10 1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر


رأی شماره234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه‎های شماره 19108 مورخ 12 5 1377 شماره 38004 مورخ 6 11 1376 و شماره 20895 5 مورخ 31 5 1384اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر


رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459 1 86 مورخ 9 5 1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری


رأی وحدت رویه شماره 677 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمی‌شود


آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن


قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید


رأی شماره 863 ـ 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان


رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان


آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین


رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست


دستورالعمل صدور برپایی نمایشگاه مد و لباس


رأی شماره 1357 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23 9 1383 شورای اسلامی شهر اسفراین


آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات


رأی شماره 1440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 بیست و سومین جلسه مورخ 18 12 1383 شورای تأمین استان خراسان رضوی


رأی شماره75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 5167 10 مورخ 8 7 1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس


قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع


رأی شماره 1484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 93 11975 مورخ 8 4 1381 شورای اسلامی شهر تبریز


رأی شماره 1421 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران


رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین از آزمایشی به رسمی