×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»


قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه


قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری یمن


آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار (بخش2)


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل)‌ضمیمه آن بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری مونته نگرو


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) ‌ضمیمه آن بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری صربستان


قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان


اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


ضوابط اعطای تسهیلات به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه‌های سازندگان مسکن و تخصیص آنها به متقاضیان مسکن مهر


رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سازمان سنجش و آموزش کشور


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت


آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی


رأی شماره 455 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 7 1384 سازمان امور مالیاتی کشور


مصوبه هفتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9 4 1388 موضوع الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی)


آیین‎نامه اجرایی نحوه بلوک‎بندی در شرکتهای تعاونی سهامی‎عام


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه ساری