×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری


قانون اصلاح موادی از قانون مدنی


قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج فارس ، استان سیستان و بلوچستان و لارستان


تصویبنامه مورخ 1360 10 21 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی


دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 1360


قانون راجع به بخشودگی اقساط 8 دسگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعی عدالت


در اراضی شهری تشخیص صحت تاریخ معامله ، از دعاوی غیرمالی محسوب میگردد


انتقال سرقفلی مغازه مرهونه ، بدون اذن مرتهن نافذ نیست - تصرف در رهن ومنافع عین مرهونه


اثر قانون نسبت به آینده است و محکوم علیه حکم کیفری صادره قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نمی تواند راسا به استناد این قانون درخواست تجدیدنظر نماید


قاعده عطف به ماسبق نمودن فقط در مورد قوانین اجازه داده شده و سایرمقررات برخوردار از این اختیارنمی باشد و لذا بخشنامه شهرداری نمیتواند اجازه وصول مبالغی را بابت صدورگواهی پایان ساختمان برای ایام قبل از صدور بخشنامه صادر نماید


انتزاع شهری از حوزه قضایی استان ، موجب نفی صلاحیت دادگاه آن شهر که شروع به رسیدگی کرده است نمی باشد0


منزل مورد سکونت شوهر جز مستثنیات دین محسوب وازطرف زن غیرقابل قابل بازداشت است


دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست


فروش خانه های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده ونیزاحرازمقرون به صرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است


بموجب تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی یکباب خانه مسکونی حداکثرسیصدمترزمین (عرصه ) و سیصد متربنا (اعیانی )برای هرفردحقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می باشد و داشتن و اداره هتل مشمول این معافیت نیست


طبق قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی ، طرح پرونده در هیات حل اختلاف منوط به اعتراض کتبی مودی مالیاتی است


تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورد استفاده قرار میگیرد دارای سرقفلی بوده و شامل حق واگذاری برای تعلق مالیات تعاون ملی است


پرداخت فوق العاده محل خدمت باتغییرمحل خدمت مستخدم ،قابل پرداخت است هرچندکه محل سکونت تغییرنکرده باشد


ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی


دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است