×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد


قانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی


مجازات هر کدام از شرکت کنندگان در جرم ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است


تخته سنگی که دارای بیش از یکصد سال قدمت باشد واجد ارزش مذهبی وتاریخی است بنابراین ، سرقت آن عنوان سرقت آثار ملی ، فرهنگی و تاریخی موضوع ماده 559 قانون تعزیرات است


آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز


اصلاح ماده یک فصل ششم آیین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به سازمان ایرانگردی وجهانگردی سازمان اموراداری استخدامی کشور


قانون اصلاحات ارضی


قانون مربوط به اصلاحات ارضی


با توجه به سوابق امر چاه قبل از تصویب قانون مربوطه حفر و این عمل با اجازه مسئولین امر صورت گرفته و شبکه برق جهت آبرسانی در محل نصب گردیده است


به لحاظ عدم تشکیل پرونده در مهلت مقرر قانونی حکم به رد دعوی صادر میشود


آئین نامه بند 3 تبصره یک ماده 11 قانون خانه انصاف


هرگاراژی به لحاظ نوع کارومتناسب باعملیاتی که درآن انجام میشود به عرصه واعیان نیاز دارد


اساسنامه مرکزمطالعاتی وتحقیقات شهرسازی ومعماری


اصلاح ماده یک فصل ششم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم به آئین نامه معاش های نیروهای مسلح شاهنشاهی


حکم به قطع چهار انگشت متهمان


آئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار


آئین نامه شوراهای کشاورزی کشور