×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات


اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی


رأی شماره‌های 534 ـ 535 ـ 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغ‌التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می‌باشند


رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد


قانون نظارت بر رفتار قضات


رأی شماره 310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در


قانون نظارت بر رفتار قضات


اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی


آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان


رأی شماره 841 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری


آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


رأی شماره 1296ـ 146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سودگمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی درخصوص مورد را دارد به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده است فاقد وجاهت قانونی است


رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‏ شماره 2614 1602 2 مورخ 17 8 1382 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه