×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 500 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول


آئین دادرسی کار


تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که


رأی شماره474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد


رأی شماره6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی


رأی شماره846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 940 3 مورخ 30 10 1386 شورای اسلامی شهر کامیاران


رأی شمـاره 963 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند


رأی شماره 69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل


قانون بودجه سال 1385 کل کشور(قسمت اول)


خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست


قانون بودجه سال 1384


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن مازندران


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن رضائیه


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن گرگان


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن کرمانشاه


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن همدان


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن اهواز


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن شیراز