×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک


الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


آیین‌نامه اجرایی تبصره4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


رأی شماره 645 9 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 6 1388


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور


رأی شماره‌های 168ـ 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزی


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش یک


رأی شماره‌های 112ـ 139 وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی


قانون مجازات اسلامی بخش اول


قانون حمایت خانواده


قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان


آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 549 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 9 و 10 و تبصره‌های 2 و 3 از ماده6 آئین‌نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب‌نامه شماره 42053 43040ـ 26 2 1389 هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره 4 ماده 6


آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری


قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان