×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

لغو تصویب‌نامه شماره 165504 ت45527ک مورخ 29 8 1389


رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331 ت50924ک مورخ 26 6 1393


اصلاح تصویب‌نامه شماره 80821 ت46689هـ مورخ 18 4 1390


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 192437 ت50393هـ مورخ


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


اصلاح تصویب‌نامه شماره 39911 ت50068هـ مورخ 14 4 1393


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


اصلاح مصوبات شماره 78918 44371 مورخ 9 4 1389 و 164679 ت43289هـ


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


اصلاح ردیف (3) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره 45798 ت50005هـ مورخ 25 4 1393


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 113200 ت49516هـ مورخ 5 6 1392


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 113200 ت49516هـ مورخ 5 6 1392


اصلاح تصویب‌نامه شماره 14101 ت50528هـ مورخ 14 2 1393


تصویب‌نامه شماره 124610 ت44547ک مورخ 6 6 1389بیشتر بخوانید