×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری


قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


بخشنامه شماره 100 38366 9000ـ 25 8 1390


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی


قانون امور گمرکی (بخش 2)


قانون اصلاح قانون معادن


قانون نظارت بر رفتار قضات


رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


قانون نظارت بر رفتار قضات


اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران


قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22 6 1367


بخشنامه شماره 100 7789 9000 ـ 1 3 1390


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر،جرایم سازمان‌یافته و تروریسم


قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری


قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان


نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»