×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی


مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه الحاق 5 3 هکتار از اراضی به محدوده شهر مود جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده 5 هکتار به محدوده شهر شوسف (جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داورزن


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمدآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عقدا


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسگران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان 68 هکتار به محدوده شهر کمیجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز


مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لپوئی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 5 3 هکتار از اراضی بنیاد مسکن به محدوده شهر مود


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌اساسی طرح تفصیلی با طرح‌جامع شهر جوادآباد


رأی شماره‌های 301 الی303 هیأت عمومی دیوان عدالت مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داودآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته