×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

آیین دادرسی کیفری بخش 2


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور


اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران


قانون حمایت خانواده


رأی شماره 835هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب


رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال


اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی


بخشنامه شماره 100 16492 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش اول)


قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی


عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک


قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)


قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی


رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مس


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره