×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


آیین دادرسی کیفری بخش 2


آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها


قانون مجازات اسلامی بخش اول


رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین


آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات


مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور - در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده میباشد


دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


تعیین مجازات شلاق برای جرم مزاحمت تلفنی غیرقانونی است


تزویر در اوراق امتحانی آزمون راهنمائی و رانندگی- قاضی اجرای احکام در عداد اشخاص صاحب حق برای درخواست تجدید نظر نیست


نیت وی جعل امضاء صاحب چک بضرر او نبوده - امضاء غیر واقعی و استفاده ازآن وسیله ای برای دریافت وجه و فریب صاحب کالا بوده است


احراز رابطه سببیت حالفان بامدعی به عهده دادگاه است


تخلف دادرس دادگاه در عدم رسیدگی به قسمتی از خواسته خواهانها ، و عدم اظهار نظرنهائی نسبت به آن نفیا یا اثباتا محرز است


دستور پرداخت حق الکشف و حق الوکاله قبل از صدور حکم وجاهت قانونی ندارد


ضرورت احراز اقتران زمانی در جرم نگهداری مواد مخدر