×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری


قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها


تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393


تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44)قانون پولی و بانکی کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال 1393


قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال 1393


برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور


تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی