×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)


اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (1) و تبصره (2) الحاقی به ماده (42) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا جهانگیریان به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز


تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1392 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


آیین‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت فرودگاه‌های غیرنظامی


سند جامع توسعه هوافضای کشور


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن


قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی


قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی


آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


آیین‌نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری


تصویب‌نامه درخصوص انتصاب آقای حمیدرضا پهلوانی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری


آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)


قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان